Kostel sv. Kříže v Chanovicích

Chanovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Na mírném návrší nedaleko chanovické návsi se nachází původně barokní farní kostel z poloviny 13. století.  

Historie

Jediný chanovický kostel se dnes nachází nedaleko zámku, vznikl přestavbou staršího gotického kostela z poloviny 13. století. Již tou dobou zde fungovala fara, která ale zanikla spolu s kostelem během husitských válek. Místní páni, Chanovští z Dlouhé Vsi však dbali na to, aby byl kostel obnoven ještě v 15. století. K opětovnému nabytí farního statutu ovšem došlo až mnohem později, konkrétně v roce 1751. Mezitím již chanovické panství získali Rummerskirchové, za nichž došlo v roce 1717 k radikální úpravě kostela, jenž dostal přibližně svou dnešní podobu. Ke kostelu byla přistavěna sakristie, oratoř a byl opatřen novou kazatelnou. Koncem 18. století navíc kostel poničil požár, takže vnitřní vybavení je povětšinou z 19. století.

Kostel je jednolodní stavba s výraznou hranolovou věží v západním průčelí. Presbytář je čtvercový a hlavní loď je rozšířena o dva přístavky. Interiér je zaklenut plochostropě, pouze presbytář křížově. Dnes se v kostele stále konají bohoslužby, ačkoli již pozbyl svůj farní statut a je pouze filiálním kostelem spadajícím pod velkoborskou farnost.

Fotografie

Kostel sv. Kříže v ChanovicíchKostel sv. Kříže v Chanovicích