Zámek Hradiště (čp. 1)

Hradiště - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Bedřich z Elvenichu si pro stavbu barokního zámku vybral ve 2. polovině 18. století ves Hradiště nacházející se necelých 10 km jihovýchodně od Klatov.

Historie

Osudy malé vísky Hradiště, jež je dnes součástí nedalekých Boříkov, se začaly psát nejpozději ve 14. století, kdy tu sídlila místní šlechta, tou dobou zastoupená Zdeňkem z Hradiště. Jeho rod ji zřejmě měl až do konce 15. století, kdy na Hradiště přišli Běšínové z Běšin. Následujících sto let bylo poměrně neklidných, na tvrzi se vystřídalo hned několik majitelů, mezi nimi například Dlouhoveští z Dlouhé Vsi. Roku 1704 pak zdejší panství zakoupili známí Kocové z Dobrše a po nich Vidršpergárové z Vidršperka. Dlouhé 19. století bylo ve znamení relativní stability a především čilé stavební aktivity, Hradiště tou dobou vlastnili Elvenichové, kteří dali podnět k výstavbě barokního zámku, a po nich Kleistové, za nichž se statek stal součástí panství Mlázovy. Až do postátnění v roce 1945 se tu ještě stihlo vystřídat několik majitelů. Ve 2. polovině 20. století posloužil objekt k rekreaci pracovníků firmy Armabeton, v roce 1995 byl navrácen původním majitelům.

Nejstarší osídlení této oblasti dokládá obdélné slovanské hradiště, patrné ve valech s příkopem na vyvýšenině nad zámeckou budovou. O středověké tvrzi, na níž seděli páni z Hradiště, nemáme žádné zprávy. Současnou budovu barokního zámku nechal vystavět Bedřich z Elvenichu v roce 1768, závěrečné práce pak byly ukončeny roku 1801. Výsledkem byla patrová budova ve tvaru pravidelného rovnoběžníku s mansardovou střechou. Uprostřed středního rizalitu byl umístěn barokní portál se zvlněným záklenkem. V důsledku dalších úprav se zvýšil bok zámku dalším přístavkem.

Fotografie

Zámek Hradiště (čp. 1)