Venkovské usedlosti v Dobršíně (čp. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, eč. 2)

Dobršín - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Charakteristický ráz dobršínské návsi utváří unikátní soubor venkovských usedlostí s prvky lidové architektury typické pro oblast Prácheňska a Pošumaví.  

Historie

Na návsi o pravidelném půdorysu, jež vykazuje vrcholně středověký původ, můžeme dodnes pozorovat soubor jedinečných venkovských usedlostí. Jedná se vesměs o zděné, výjimečně roubené, objekty rozmanitých typů. Na první pohled zaujmou dochované špýchary, např. u domu čp. 13 stojí dvouosý dvoupatrový špýchar s trojúhelníkovitým štítem z pravé strany lemovaný vlastním obytným stavením. Poněkud odlišným typem jsou špýcharové domy, v tomto ohledu vykazuje velmi specifickou dispozici dům čp. 4, kdy sýpka je umístěna v podsklepené části světnice a síně. Vedle polovalbových střech se většina domů pyšní též různě zdobenými štíty, a to od jednoduchých doplňků v podobě větracích otvory ve tvaru křížků až po průčelí vykrajované esovkami a ústupky v duchu vesnického baroka.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Venkovské usedlosti v Dobršíně (čp. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, eč. 2)Venkovské usedlosti v Dobršíně (čp. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, eč. 2)Venkovské usedlosti v Dobršíně (čp. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, eč. 2)Venkovské usedlosti v Dobršíně (čp. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, eč. 2)Venkovské usedlosti v Dobršíně (čp. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, eč. 2)Venkovské usedlosti v Dobršíně (čp. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, eč. 2)