Kaple sv. Jakuba v Postřekově

Postřekov - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: historismus
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Novodobá kaple ve stylu historického romantismu.

Historie

Kaple sv. Jakuba na návsi v Postřekově je novodobá, byla vystavěna koncem 19. století ve stylu historického romantismu podle plánů Aloise Čenského, který projektoval také poutní kapli u Dobré Vody u Draženova. Základní kámen ke stavbě byl položen roku 1897, stavba byla vysvěcena roku 1900. Kaple má stupňovité štíty a věžičku na střeše, často se o ní píše také jako o kostelu. Střecha nad lodí je sedlová, zčásti vzadu valbová. Všechna okna vyplňují barevné původní vitráže. Oltářní obraz sv. Jakuba namaloval chodský malíř Jaroslav Špillar roku 1899. Objekt patří obci.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Kaple sv. Jakuba v PostřekověKaple sv. Jakuba v Postřekově