Zřícenina hradu Osvračín

Osvračín - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Rozeznatelné příkopy a valy, dochovala se i část hradební zdi.

Historie

Na strmém ostrohu východně od obce Osvračín (přístup např. po cestě od fotbalového hřiště) stával hrad Osvračín. Dnes jsou jeho zbytky v terénu patrné jen málo, zřetelné jsou příkopy a valy, dochovala se i část hradební zdi. V pověstech se hovoří o tom, že se hrad propadl do země. Podle tradice měl mít válcovou věž a stát na půdorysu nepravidelného trojúhelníka. Literatura klade jeho vznik do 13. století. Jeho držitelé měli ve znaku berana ve skoku, byli tak patrně spřízněni s pozdějšími Ronšperky. Jako první je zmíněn Zdislav, Zdeslav (1289). Za Nechvala z Osvračína, který je zmíněn ke konci 14. století jako jeden z patronů kostela v obci, již patrně došlo k rozdrobení a odprodeji části majetku rodu. Mezi dalšími majiteli najdeme např. Švamberky či známého Půtu Švihovského. V 16. století byl již hrad pustý, majitelé panství sídlili na nové tvrzi v obci. Roku 1998 provedl Zdeněk Procházka archeologický průzkum, který pomohl osvětlit, jak hrad zanikl. Šlo patrně o násilný zánik, při kterém došlo ke zřícení zdiva hradu směrem dovnitř.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.