Jan Nepomuk Karel Hanuš Krakovský z Kolovrat

Znám též jako: Hanuš Krakovský z Kolovrat

Základní informace

Hanuš Krakovský z Kolovrat byl vlastencem a mecenášem, majitelem panství Hradiště u Blovic. Hmotně podpořil Národní muzeum, Matici českou nebo Národní divadlo. Byl v kontaktu s předními představiteli české kultury.   

narozen: 12. zari 1794, Praha
zemřel: 26. cervna 1872, Praha
obory působnosti: majitel panství, šlechtic, vlastenec, mecenáš

Životopis

Jan Nepomuk Karel Hanuš Krakovský z Kolovrat se narodil v roce 1794 v Praze. Roku 1816 ukončil studium na pražské univerzitě. V roce 1815 zdědil panství Merklín, roku 1824 panství Hradiště a Březnice a po vymření Kolovratů Libštejnských v roce 1861 panství Rychnov nad Kněžnou a Černíkovice ve východních Čechách, Velké Dvorce na Tachovsku a Košátky na Mladoboleslavsku. Zůstal svobodný, k čemuž se váže zajímavá historka. Když jel do Čimelic za svou nevěstou, potkal po cestě nemocného dráteníka, s nímž se vrátil do Březnice, kde se ho pokoušel léčit. Komtesa Vratislava se dozvěděla, že před ní upřednostnil dráteníka, urazila se a vztah skončil. Poté odjel zapomenout na cestu po Itálii a Palestině. Při výstupu na Vesuv mu do oka spadl žhavý popel, a přes zákrok lékaře o oko přišel. 

Jako majitel panství Hradiště byl příznivcem a patronem školy a kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích. Při něm nechal v roce 1833 postavit kapli sv. Kříže s rodinnou hrobkou. Roku 1853 nechal na zámku Hradiště vybudovat zámeckou kapli sv. Ondřeje. Hmotně podpořil Národní muzeum, Matici českou, Národní divadlo i dostavbu Chrámu sv. Víta v Praze. Vlastenecké zaujetí projevil roku 1848, kdy se účastnil revolučních událostí v Praze, kvůli čemuž měl v době bachovského absolutismu policejní dozor. Byl v kontaktu s představiteli české kultury, o čemž svědčí korespondence s Václavem Hankou, Františkem Ladislavem Čelakovským, Františkem Palackým, Boženou Němcovou, Karlem Havlíčkem Borovským, Josefem Kajetánem Tylem a dalšími. Božena Němcová jej použila jako předlohu pro postavu hraběte Hanuše Březenského v povídce Pohorská vesnice. Zemřel v Praze roku 1872. Pohřben byl v Rychnově nad Kněžnou.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Hanuš Krakovský z Kolovrat