František Raušar

Základní informace

Učitel, spisovatel, publicista a vlastivědný pracovník František Raušar se narodil roku 1857 v Budislavicích. Stal se zakladatelem muzea v Blovicích. Tady zemřel v roce 1941 a byl pochován na zdejším hřbitově.

narozen: 25. srpna 1857, Budislavice
zemřel: 9. srpna 1941, Blovice
obory působnosti: spisovatel, učitel, publicista, regionalista, vlastivědný pracovník

Životopis

František Raušar se narodil roku 1857 v Budislavicích. Navštěvoval školu v Nepomuku, později učitelský ústav v Praze. V roce 1876 zahájil učitelskou dráhu v Blovicích, kde se roku 1897 stal ředitelem chlapecké měšťanské školy. Do školy vnášel moderní metody, v jeho době se poprvé pořádaly stromkové slavnosti, dětské dny, výstavy a výlety. Vyjíždělo se i do vzdálených míst, např. do italských Benátek. V Blovicích založil okrašlovací spolek, psal práce o regionální historii. Účastnil se také zdejšího kulturního a politického života. Kromě funkce učitele působil jako spisovatel, publicista a vlastivědný pracovník. Stal se zakladatelem blovického muzea. Byl členem různých spolků a organizací. Roku 1916 byl jmenován čestným občanem Blovic za záslužnou činnost o rozvoj školství i města. V roce 1923 odešel do výslužby. Zemřel roku 1941 v Blovicích a byl pohřben na místním hřbitově. Na dřívější budově muzea čp. 148 je umístěna jeho pamětní deska. V Muzeu jižního Plzeňska, jež dnes sídlí v zámku Hradiště, je mu věnována část expozice. Ve městě po něm byly pojmenovány Raušarovy sady.

Jeho bratr Josef Zdeněk Raušar se narodil rovněž v Budislavicích roku 1862. Vystudoval obor chemie. Jeho největším zájmem bylo cestování, navštívil Afriku, Kanárské ostrovy nebo Madeiru. Výpravy dokumentoval v cestopisech. Zabýval se také slavistikou a byl propagátorem česko-srbských vztahů. Zemřel v roce 1947 v Pardubicích. Pohřben byl v Blovicích.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

František Raušar