Josef Palivec

Základní informace

Zbirožský rodák, diplomat a literát J. Palivec, byl dlouholetým vězněm komunistického režimu.

narozen: 7. rijna 1886, Zbiroh
zemřel: 30. ledna 1975, Praha
obory působnosti: spisovatel, publicista, překladatel, úředník, básník

Životopis

Ve Zbiroze se narodil československý diplomat, básník, esejista a překladatel Josef Palivec. Publikoval několik sbírek poezie. Mimo to také překládal české verše do francouzštiny a texty ze španělštiny, angličtiny a francouzštiny zpřístupňoval českým čtenářům. Za okupace se účastnil protinacistického odboje a od ledna 1945 do konce války byl vězněn na Pankráci. Po roce 1948 kritizoval poměry v československých věznicích, za což si vysloužil další kriminál - komunistický režim jej uvěznil na dvacet let (trest mu byl nakonec o polovinu snížen). Byl nositelem Řádu čestné legie (1928) a v roce 1992 in memoriam vyznamenán Řádem T. G. Masaryka III. třídy. Jeho jméno nese zbirožská knihovna.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.