Rudolf Slánský

Základní informace

Poválečný generální tajemník KSČ, který se narodil v rodině židovského obchodníka v Nezvěsticích, byl v roce 1952 popraven poté, co byl ve vykonstruovaném politickém procesu shledán vinným.

narozen: 31. cervence 1901, Nezvěstice
zemřel: 3. prosince 1952, Praha
obory působnosti: politik

Životopis

Rodina Slánských, pocházející původně z nedaleké Žákavy, se do Nezvěstic přestěhovala v 19. století. Šimon Slánský byl úspěšný židovský obchodník, který měl nejprve malý krám v dnešním domě čp. 13 a posléze si vystavěl reprezentativnější rodinné sídlo s moderním obchodem přímo před nezvěstickým kostelem. Šimon měl čtyři děti, přičemž Rudolf, narozený v roce 1901, pocházel z prvního manželství. Toto netradiční postavení v rodině snad vedlo k tomu, že Rudolf neměl s ostatními sourozenci nejlepší vztahy a chtěl opustit domov co nejdříve. Po absolvování studií na plzeňském gymnáziu odešel do Prahy, kde vstoupil do komunistické strany a velmi brzy v ní zaujal významné postavení. Zároveň působil jako novinář, a to hned v několika městech. Již v roce 1925 se vypracoval na vedoucí funkci v KSČ a po Mnichovském diktátu odešel do Moskvy, kde stanul v čele zahraničního odboje a zároveň řídil české a slovenské vysílání v moskevském rozhlase. Jako člen československého komunistického odboje se průběžně účastnil řady významných jednání a profiloval se jako jasná poválečná mocenská špička.

Před koncem války byl poslán na Slovensko, kde měl vypomoci s vedením slovenského národního povstání. Do Prahy se posléze vrátil až 10. května 1945, tou dobou již jako generální tajemník KSČ. Slánského závratná politická kariéra však nečekaně skončila v roce 1951. Tehdy byl zbaven všech funkcí ve Straně, obžalován a následně odsouzen v zinscenovaném politickém procesu, v němž byl obviněn z velezrady, špionáže a vyzrazení vojenského tajemství. Popraven byl 3. prosince 1952 na pražském Pankráci. Slánského proces, ve kterém bylo odsouzeno dalších 11 osob, demonstroval zhoubný způsob fungování komunistického režimu i jeho závislost na Sovětském svazu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Rudolf Slánský