Sv. Vojtěch

Základní informace

Vojtěch pocházel z rodu Slavníkovců. Byl druhým pražským biskupem. Na jihu Plzeňska je s jeho osobou legendárně spojena řada míst, k nimž patří Vrčeň, Nepomuk, Zelená Hora, Bouček u Kasejovic, Prádlo nebo Ticholovec u Příchovic.   

narozen: (priblizne) 957, Libice nad Cidlinou
zemřel: 23. dubna 997, Prusko
obory působnosti: misionář, biskup, světec

Životopis

Vojtěch byl druhým pražským biskupem. Pocházel z rodu Slavníkovců. Vystupoval proti některým jevům v tehdejší společnosti, které se neslučovaly s církevním učením, zejména proti pohanství, obchodu s otroky nebo kněžskému manželství. Studoval v Magdeburku. Stal se pomocníkem prvního pražského biskupa Dětmara, po jeho smrti pak biskupem. Na biskupa byl vysvěcen v roce 983. Roku 988 odcestoval do Říma. Zpět do Prahy s sebou přivedl skupinu italských mnichů, pro něž byl založen Břevnovský klášter, který byl vysvěcen roku 993. V roce 997 se vydal do Pruska, aby zde šířil křesťanství. Tady mu bylo doporučeno, aby zemi jako misionář opustil, což neučinil a 23. dubna 997 byl zajat a zabit.

Pro svou smrt při evangelizační činnosti je katolickou církví považován za mučedníka. Jeho ostatky byly uloženy v polském Hnězdně, odkud je do Čech odvezl kníže Břetislav I. Jsou uloženy v Chrámu sv. Víta v Praze. V roce 999 byl Vojtěch prohlášen za svatého. Od 11. století je pokládán za druhého patrona českých zemí po sv. Václavovi. Stal se také hlavním patronem polské církve a je patronem pražské arcidiecéze. Jeho atributy jsou mitra, berla, veslo, kniha, kopí, oštěp. Jeho svátek připadá na 23. duben.

Legendárně je spjat s řadou míst jižního Plzeňska. Ve Vrčeni je to lokalita kolem poutní kaple sv. Vojtěcha. Dále sem patří Nepomuk, Zelená Hora, samota Bouček u KasejovicPrádlo nebo vrch Ticholovec u Příchovic

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Sv. VojtěchSv. Vojtěch