Chlumčany

Chlumčany - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Chlumčany představují obec průmyslového charakteru. Zajímavou památkou je kaple Panny Marie Pomocné.

http://www.obec-chlumcany.cz

Památky v oblasti

Kaple Panny Marie Pomocné v Chlumčanech

Kaple Panny Marie Pomocné v Chlumčanech
Barokní kaple Panny Marie Pomocné byla vystavěna v letech 1749–1751. V domku u kaple bývala poustevna.

Historie

Chlumčany jsou obec průmyslového charakteru nedaleko PřešticDobřan v okrese Plzeň-jih. Pod správní území patří také Hradčany. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1379. V roce 1501 je poprvé uváděna místní tvrz, kterou od Chlumčanských z Přestavlk koupil Matouš z Domaslavi. Roku 1560 koupil polovinu rozděleného statku s tvrzí Jan Příchovský z Příchovic. Statek s tvrzí, dvorem, krčmou a dvanácti poddanskými statky roku 1603 koupil Mikuláš Vratislav z Mitrovic. Jako majetkově scelená je ves uváděna roku 1615. Pro účast na stavovském povstání byl statek konfiskován, v roce 1628 vrácen zpět. V roce 1701 byl statek prodán Adamu Jindřichovi ze Steinau, který později koupil i Nebílovy, v nichž začal budovat nový zámek. Roku 1712 byly Chlumčany a Dnešice připojeny k Dolní Lukavici. V roce 1839 tady bylo 446 obyvatel a 63 domů. Docházelo k rozvoji průmyslu, vznikl závod na zpracování kaolinu, těžilo se černé uhlí. Po mnichovských událostech se Chlumčany staly pohraniční obcí. Dnes jsou známé především díky výrobě keramických dlaždic a stavebních tvárnic.

Za pozornost stojí kaple Panny Marie Pomocné, socha sv. Jana Nepomuckého, kaplička u hřbitova, pozůstatky tvrze, bývalý hospodářský dvůr i doklady lidové architektury. Poblíž existovala dříve zaniklá ves Háj.

Fotografie

Kaple Panny Marie Pomocné v Chlumčanech