Vísky

Vísky - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

V malé vesničce na okraji brdských lesů se dochovaly dvě krásné roubenky.

www.obec-visky.cz

Památky v oblasti

Venkovské usedlosti ve Vískách (čp. 3, 27)

Venkovské usedlosti ve Vískách (čp. 3, 27)
Lidová architektura z poloviny 19. století.

Historie

První zpráva pochází z roku 1368, kdy Bleh z Homberka odkázal své ženě Jitce se souhlasem bratrů Jaroslava a Ješka podíl na dědictví. Ten tvořila třetina hradu Homberka, tři poddanské dvory v Příkosicích, třetina lánů ve Vískách, třetí díl Pasek a les v Lubojedech. Po období husitských válek bylo homberské panství v majetku Bedřicha z Donína, pána na hradě Vlčtejn u BlovicVenkovské usedlosti ve Vískách (čp. 3, 27), stoupence a rádce krále Jiřího z Poděbrad. Jeho potomci patrně své dědictví prodali a homberské zboží bylo přičleněno k Rožmitálu. Hrad Homberk je v pramenech zmiňován ještě v letech 1454 – 1457, k jeho zpustnutí došlo pravděpodobně na konci 15. století. V urbáři rožmitálského panství z roku 1544 je zmiňován pouze Trokavec. Vesnice byla znovu obnovena jako dominikální na pozemcích panských lesů až v průběhu 17. století, v roce 1655 jsou tu uváděni jen 4 zahradníci. Mirošovské panství v roce 1726 koupila česká dvorská komora a bylo včleněno k velkostatku Zbiroh. Z důvodů rozšíření brdské vojenské střelnice se z Vísek museli k 1. 11. 1941 obyvatelé na základě nařízení ministerstva vnitra vystěhovat. Druhá vlna vysídlování brdských obcí v roce 1952 se již Vísek nedotkla.

Fotografie

VískyVenkovské usedlosti ve Vískách (čp. 3, 27)