Terešov

Terešov - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnička na Zbirožsku nabízí několik barokních památek, zajímavý je i zdejší most.

http://www.teresov.cz/

Památky v oblasti

Silniční most v Terešově

Silniční most v Terešově
Zděný kamenný silniční most o délce asi 28 metrů.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Terešově

Socha sv. Jana Nepomuckého v Terešově
Pískovcová barokní socha z 18. století.

Sýpka v Terešově

Sýpka v Terešově
Patrová zděná budova sýpky na podélném půdorys.

Fotografie neexistuje.

Zámek v Terešově
Zámek byl postaven zřejmě kolem roku 1730 pro Jana Křtitele z Bredy na místě starší tvrze.

Historie

K roku 1361 se v pramenech připomíná Václav z Terešova. Další zmínka pochází z roku 1379 a nalézá se v berním rejstříku Plzeňského kraje. Tehdy byla vesnice rozdělena na čtyři části. Majetkový vývoj statku Terešova byl složitý, na jedné části vsi hospodařil rod Kořenských z Terešova. Ves zůstala rozdrobena i v 16. století, kdy byly její jednotlivé části připojeny k sousedním statkům a teprve později byly tyto díly skoupeny a ves se stala součástí statku Hřešihlavy. K roku 1544 se také prvně připomíná zdejší tvrz, tehdy již pustá. Samostatným statkem se Terešov stal až po roce 1616. V roce 1715 byly od Hřešihlav odděleny vsi Terešov a Lhotka, které byly spojeny s Hlohovičkami (díl od statku Svinná) a utvořen tak samostatný statek Terešov, jehož držiteli byli v 18. století Strojetičtí ze Strojetic. Po nich se majitelé velmi často střídali. Ve třicátých letech 19. století koupil statek tvořený vesnicemi Terešov, Lhotka a Salzberg Josef Lissner.

Fotografie

TerešovTerešovTerešovSilniční most v TerešověSocha sv. Jana Nepomuckého v TerešověSýpka v Terešově