Radnice

Radnice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Malebné městečko nabízí řadu památek v barokním slohu, které jsou v poslední době citlivě opravovány.

www.mestoradnice.cz

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Hřbitovní kaple sv. Rosálie v Radnicích
Uprostřed hřbitova stojí orientovaná kaple sv. Rozálie, v severozápadním nároží hřbitova budova márnice (hrobnický domek).

Kaple Navštívení Panny Marie s křížovou cestou v Radnicích

Kaple Navštívení Panny Marie s křížovou cestou v Radnicích
Barokní kaple vystavena kolem roku 1735, zřejmě podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Kašna v Radnicích

Kašna v Radnicích
Kašna z poloviny 19. století.

Kostel sv. Václava v Radnicích

Kostel sv. Václava v Radnicích
Původně gotická stavba byla zcela přestavěna podle projektu Jakuba Augustona někdy kolem roku 1720.

Synagoga v Radnicích (čp. 221)

Synagoga v Radnicích (čp. 221)
Jedna z nejzachovalejších židovských památek v Plzeňském kraji.

Židovský hřbitov v Radnicích

Židovský hřbitov v Radnicích
Cca 1,5 km jihovýchodně od města na okraji lesa.

Historie

Nejstarší zpráva pochází z roku 1336, Radnice jsou v ní připomínány jako městečko patřící ke zbirožskému panství, které prodal Jan Lucemburský Petrovi z Rožmberka. Rod je držel až do roku 1431. Kolem roku 1379 se Radnice označují jako městečko.

Někdy na počátku 16. století byly Radnice odprodány od zbirožského panství a v roce 1507 pro ně získal jejich vlastník Kunát Pešík z Komárova třetí výroční trh. V roce 1517 osvobodili Pešíkové radnické měšťany od různých robot a platů. Skutečným mecenášem se stal Jan Černín z Chudenic, s jehož přispěním v roce 1570 císař Maxmilián povýšil Radnice na město a udělil právo pečetit červeným voskem. Po bitvě na Bílé hoře byla polovina města konfiskovaná Černínům odkoupena Janem z Klenové a Janovic, jemuž patřila druhá polovina již od roku 1607. Po třicetileté válce patřily Radnice Malovcům z Chýnova, za nichž se staly sídlem panství.

V roce 1673 získal Radnice Maxmilián František Boryně ze Lhoty a pak Jindřich Vinkler z Heimfeldu. Vdova po něm, Ludmila Konstancie, rozená z Bubna a Litic, se v roce 1719 provdala za hraběte Kazimíra Ferdinanda z Kupferwaldu. Společně dali přestavět radnický zámek ve stylu vrcholného baroka. Bezdětná Ludmila Konstancie přežila i svého druhého manžela a panství se zámkem odkázala svému strýci Janu Václavovi z Bubna a Litic a od jeho dědiců je pak v roce 1758 získal Jan Nepomuk ze Šternberka. Šternberkové byli posledními šlechtickými majiteli městečka.

V letech 1806 – 1820 zde působil jako farář zakladatel novočeského básnictví Antonín Jaroslav Puchmajer, který tady v roce 1818 založil první úředně povolenou čtenářskou společnost v Čechách.

Významné pověsti

Neblahá předtucha

Roku 1627 koupil radnické panství Petr Příchovský z Příchovic a usídlil se v Radnicích v domě zvaném Osecký. Žil zde spokojeně dvanáct let. Poslední noci však sloužící i pán slyšeli podivné zvuky – prudký štěkot psů, řinčení zbraní, bouchání létajících kamenů. Příchovský pak říkal, že jsou to příznaky toho, že někdo z jeho rodu má zemřít. Poslal posla do Přeštic, kde úmrtí v rodu zjevovala socha sv. Jana Evangelisty. Posel přijel s zvěstí, že socha se převalila a spadla na zem. V tu chvíli Příchovský zrudl a skácel se na koberec mrtvý.

Významné události

Radnická aféra

Pro neúčast na bohoslužbě v den narozenin císaře Františka Josefa I. (18. 8.) v roce 1914 byli členové městského zastupitelstva uvězněni. Starosta Karel Pik represe neunesl a spáchal po propuštění v roce 1915 sebevraždu.

Významné osobnosti

Antonín Jaroslav Puchmajer

1769-1820

Fotografie

RadniceRadniceRadniceKaple Navštívení Panny Marie s křížovou cestou v RadnicíchKašna v RadnicíchKostel sv. Václava v RadnicíchSousoší Piety, sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého v RadnicíchSynagoga v Radnicích (čp. 221)Židovský hřbitov v Radnicích