Chomle

Chomle - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Nejstarší zmínka o Chomli pochází z roku 1352. Nejprve byla vesnice v majetku drobných šlechticů, roku 1453 byla připojena k březinskému zboží, později k radnickému panství.

www.chomle.cz

Památky v oblasti

Kostel sv. Markéty v Chomli

Kostel sv. Markéty v Chomli
Kostel z druhé poloviny 15. století.

Pomník hornické katastorfy v Chomli

Pomník hornické katastorfy v Chomli
Pomník obětem důlního neštěstí z dubna 1937.

Historie

Vesnice byla od středověku v soukromém majetku drobných šlechticů, v roce 1363 se uvádí jakýsi Otík, o zhruba dvacet let později Beneš. Na konci 14. století zde vládl Otík z Chrástu, v roce 1411 Lev z Jivjan. Odúmrtím pak přešla vesnice v roce 1453 na bratry Haranta a Jana z Vařin, kteří jí připojili ke svému březinskému zboží. V jeho rámci pak bylo panství včleněno k radnickému. V polovině 17. století zde hospodařilo 6 sedláků (jeden grunt byl pustý) a chalupník. V roce 1686 tu vrchnost zřídila panský dvůr a připojila k němu pozemky od pěti selských usedlostí.

Uhlí se zde dolovalo již v 16. století, těžilo se v lokalitě zvané V Paloucích. V roce 1834 tu našli na kusu lupku velmi pěkný otisk kamenouhelného štíra. V 19. a 20. století se těžilo v dolech zvaných Ferdinand, Prkénka, Vojtěch, David, Olejna, Strojní jáma, Prokop a Regina. V roce 1958 zahájil činnost poslední zdejší důl, později zvaný Pokrok, kde se těžily zbytky pilířů z dolů Prokop a Ferdinand. Na Pokroku byla důlní činnost ukončena v roce 1982. 

Fotografie

ChomleChomleChomleKostel sv. Markéty v ChomliPomník hornické katastorfy v Chomli