Rabštejn nad Střelou

Rabštejn nad Střelou - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Pozoruhodné lokalitě označované za „nejmenší město střední Evropy“ dominují pozůstatky středověkého hradu, barokní zámek, klášter, kostel a unikátní soubor roubených i hrázděných staveb.

http://www.rabstejnnadstrelou.cz/

Památky v oblasti

Historické jádro městečka Rabštejn nad Střelou

Historické jádro městečka Rabštejn nad Střelou
Nejmenší město ve střední Evropě, městská památková zóna od roku 1992.

Klášter servitů s kostelem Sedmibolestné Panny Marie v Rabštejně nad Střelou (čp. 2)

Klášter servitů s kostelem Sedmibolestné Panny Marie v Rabštejně nad Střelou (čp. 2)
Areál bývalého kláštera servitů, nyní v soukromých rukou.

Loreta v Rabštejně nad Střelou

Loreta v Rabštejně nad Střelou
Na skalnatém výchozu v severozápadní části obce se nachází barokní kaple Panny Marie Loretánské. Podle tradice byla postavena v roce 1671 nákladem Sebastiana Pöttinga, v roce 1791 byla přestavěna a nedlouho poté, asi v roce 1805, klasicistně upravena. Nevelká st ...

Městské domy v Rabštejně nad Střelou (čp. 21, eč. 63, 66, 67, 76, 77, 79)

Městské domy v Rabštejně nad Střelou (čp. 21, eč. 63, 66, 67, 76, 77, 79)
Městská památková zóna s řadou dochovaných původních zděných, roubených i hrázděných domů z 18. a 19. století.

Pila U Lišáků v Rabštejně nad Střelou (eč. 59)

Pila U Lišáků v Rabštejně nad Střelou (eč. 59)
Patrové stavení bývalé klasicistní pily.

Silniční most v Rabštejně nad Střelou

Silniční most v Rabštejně nad Střelou
Gotický kamenný most přes řeku Střelu.

Smírčí kříž v Rabštejně nad Střelou

Smírčí kříž v Rabštejně nad Střelou
V severovýchodní části městečka při silnici ke gotickému mostu přes řeku stojí trojramenný kamenný smírčí kříž datovaný do roku 1584.

Sochy světců v Rabštejně nad Střelou

Sochy světců v Rabštejně nad Střelou
Soubor kvalitních barokních soch z 18. století.

Špitál v Rabštejně nad Střelou (čp. 38)

Špitál v Rabštejně nad Střelou (čp. 38)
Ve městě se dochoval bývalý špitál (čp. 38), pozoruhodná stavba s roubeným přízemím a hrázděným patrem stojící v blízkosti bývalé brány na severovýchodní straně městského jádra. Městský špitál byl založen za majitelů panství Pöttingenů (1665– ...

Zámek Rabštejn nad Střelou (čp. 1)

Zámek Rabštejn nad Střelou (čp. 1)
Uprostřed hradního areálu stávala později zaniklá hradní kaple, dnes je zde umístěn areál barokního kláštera s kostelem.

Židovský hřbitov v Rabštejně nad Střelou

Židovský hřbitov v Rabštejně nad Střelou
Hřbitov byl založen již v roce 1654, musel být dvakrát rozšiřován.

Historie

Rabštejn nad Střelou se nachází 5,5 km západně od Žihle v malebné kopcovité lesnaté krajině přírodního parku Horní Střela. Počátky lokality jsou spojeny s existencí panského sídla, připomínaného predikátem zdejší šlechty poprvé v roce 1269. Po roce 1321 se Rabštejn stal sídlem významného západočeského rodu Pluhů z Rabštejna, za jejichž éry byl vybudován gotický hrad a v jeho podhradí bylo založeno městečko stejného jména. V roce 1357 Rabštejn získal Karel IV. a připojil jej ke komorním (královským) statkům. Od konce 14. století byl zastavován, v průběhu 15. až 17. století se tak v jeho držení vystřídali páni z Gutštejna, Šlikové, Švamberkové a Kolovratové. Od krále Vladislava II. Jagellonského dostal Rabštejn řadu práv (mj. pečetit červeným voskem, pořádat výroční a týdenní trhy ad.). V letech 1665–1714 náležel Pöttingům, kteří zde nechali založit klášter, poté Černínům, Krakovským z Kolovrat a od roku 1748 se stal součástí panství Manětín v majetku posledních šlechtických majitelů, hrabat Lažanských. V minulosti zde probíhala významná těžba kvalitní břidlice, užívané jako střešní krytina (rabštejnskou břidlici najdeme mimo jiné i na pražském chrámu sv. Víta, Prašné bráně nebo Karlštejně). Dnes je Rabštejn nad Střelou, ze správního hlediska část města Manětín, lokalitou výrazně rekreačního a charakteru.

Významné osobnosti

Jan z Rabštejna

1437-1473

Fotografie

Historické jádro městečka Rabštejn nad StřelouKlášter servitů s kostelem Sedmibolestné Panny Marie v Rabštejně nad Střelou (čp. 2)Loreta v Rabštejně nad StřelouMěstské domy v Rabštejně nad Střelou (čp. 21, eč. 63, 66, 67, 76, 77, 79)Pila U Lišáků v Rabštejně nad Střelou (eč. 59)Silniční most v Rabštejně nad StřelouSmírčí kříž v Rabštejně nad StřelouSochy světců v Rabštejně nad StřelouŠpitál v Rabštejně nad Střelou (čp. 38)Zámek Rabštejn nad Střelou (čp. 1)Židovský hřbitov v Rabštejně nad Střelou