Mladotice

Mladotice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Starobylá ves v malebné krajině, ukrývající klenot barokní architektury, nevelkou kapli, která je jednou z prvních staveb navržených architektem Santinim.

http://www.mladotice.cz/

Památky v oblasti

Hospodářský dvůr v Mladoticích (čp. 11)

Hospodářský dvůr v Mladoticích (čp. 11)
Torzo obytného stavení bývalého klášterního hospodářského dvora.

Kaple Panny Marie v Mladoticích

Kaple Panny Marie v Mladoticích
Na místě současné kaple stávala románská rotunda zasvěcená sv. Hedvice.

Fotografie neexistuje.

Sousoší sv. Anny a Panny Marie v Mladoticích
Pod hrází zaniklého Mladotického rybníka se nachází Podhrázský mlýn poháněný vodním náhonem vedeným z řeky Střely. Proti mlýnu stojí barokní pískovcové sousoší sv. Anny a Panny Marie z roku 1761.

Historie

Mladotice se nacházejí 6 km severně od Plas v široké kotlině na pravém břehu Mladotického potoka, který se nedaleko odtud vlévá do řeky Střely. Část lokality náležela v nejstarší době k panství kláštera v Kladrubech (tzv. Horní Mladotice se připomínají již ve falzu zakládací listiny kláštera z roku 1115) a údajně zde stála románská rotunda. Druhou část vsi (Dolní Mladotice) vlastnili vladykové z Potvorova, kteří ji v roce 1193 darovali klášteru v Plasích. Poté, co v roce 1205 směnili plaští cisterciáci s kladrubskými benediktiny Horní Mladotice za Kladrubům bližší Pňovany a spojili tak vesnici v jeden majetkový celek, vybudovali zde klášterní dvůr (grangii) s kaplí, připomínaný poprvé k roku 1250. V majetku plaských cisterciáků pak Mladotice (nebo alespoň jejich část) zůstaly jako jedna z mála vsí po celou dobu až do zrušení kláštera v roce 1785. Jihozápadně od obce se již ve středověku rozléhal rybník, největší na celém plaském panství, který se protrhl při velké povodni v roce 1872 a poté již nebyl obnoven. V dubnu 1945 byla obec těžce poničena při americkém bombardování vlakového nádraží.

Významné události

Povodeň v roce 1872


Na konci května 1872 zasáhla střední a severozápadní Čechy povodeň, která byla zvláště ničivá v povodí Střely a dolní Berounky a jejích přítoků. Příčinou povodně byla nebývale silná bouřková činnost a s ní spojené intenzivní deště ve dnech 25. a 26. května. Během šesti hodin spadlo v oblasti průměrně 75 až 100 mm srážek, což představuje 75 až 100 l vody na každý metr čtvereční zemského povrchu. Půda nebyla schopna pojmout tak rychle takové množství vody, která tím pádem odtékala po povrchu a způsobila extrémní zvýšení hladin vodních toků. Hráz Mladotického rybníka, který se nacházel jihozápadně od obce a byl největším rybníkem na plaském panství, neudržela množství nashromážděné vody a protrhla se. Obrovská vodní masa se dala do pohybu a vzala s sebou vše, co jí stálo v cestě. Obzvláště ničivé důsledky měla povodeň pro sídla ležící na březích řeky Střely, především Plasy a Nebřeziny, kde byly zaznamenány i ztráty na lidských životech. Úroveň hladiny vody valící se v roce 1872 přes Plasy ukazuje mramorová pamětní tabulka osazená u hlavního vchodu do konventu. Asi 2 km jihozápadně od Mladotic je dodnes zachováno mohutné torzo hráze, po němž vede železniční trať na trase Plzeň – Žatec. Další stopu po ničivé povodni najdeme poblíž vsi Odlezly. Sesutím části západního svahu Potvorovského kopce v důsledku silných dešťů a také probíhající výstavby železniční tratě došlo k přehrazení Mladotického potoka, čímž bylo vytvořeno Odlezelské jezero, dnes chráněná přírodní památka nacházející se 3,5 km severně od Mladotic.

Významné osobnosti

Jan Blažej Santini

1677-1723

Fotografie

Hospodářský dvůr v Mladoticích (čp. 11)Kaple Panny Marie v Mladoticích