Doubrava

Doubrava - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnice s rozlehlou návsí, v jejímž středu stojí pozdně barokní kaplička. Nedaleko se nachází pravěké mohylové pohřebiště.

Památky v oblasti

Kaplička a pamětní kříž v Doubravě

Kaplička a pamětní kříž v Doubravě
Pozdně barokní zděná kaplička sv. Václava z přelomu 18. a 19. století.

Fotografie neexistuje.

Mohylové pohřebiště u Doubravy
Asi 1 km jihovýchodně od Doubravy v poloze s pomístním názvem Za černým lesem se v lese nachází dobře zachovalé pravěké mohylové pohřebiště z doby halštatsko-laténské, obsahující asi 15 mohyl vysokých maximálně 1 m. Některé z nich jsou narušené amaté ...

Venkovské usedlosti v Doubravě (čp. 11, 29)

Venkovské usedlosti v Doubravě (čp. 11, 29)
Větší i menší usedlosti pocházející vesměs z druhé poloviny 19. a počátku 20. století.

Historie

Ves Doubrava, ležící 4 km severozápadně od Nýřan, se poprvé připomíná až v roce 1556. V 17. a 18. století byla součástí statku Čeminy, který představoval východní enklávu pozemkového příslušenství kladrubského kláštera. Po zrušení kláštera v roce 1785 sdílela osudy statku Čeminy, spravovaného krátce náboženským fondem a poté zakoupeného svobodným pánem Janem Josefem Erbenem z Erbenů, hejtmanem loketského kraje. V 19. století v okolí probíhala intenzivní těžba černého uhlí. Dnes je Doubrava částí města Nýřany.

Fotografie

Kaplička a pamětní kříž v DoubravěVenkovské usedlosti v Doubravě (čp. 11, 29)