Plzeň-Jižní Předměstí

Plzeň-Jižní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Plzeňské Jižní Předměstí, dříve nazývané Říšské, zaznamenalo svůj největší rozkvět od 19. století, kdy zde vyrostla řada reprezentativních, především veřejných budov.

Památky v oblasti

Českobratrský kostel M. Jana Husa v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1722)

Českobratrský kostel M. Jana Husa v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1722)
Reprezentativní meziválečnou stavbu českobratrského kostela realizoval v letech 1924 až 1925 Bohumil Chvojka, který se podílel i na jeho poválečné obnově.

Činžovní dům Mrakodrap v Plzni-Jižním předměstí (čp. 13)

Činžovní dům Mrakodrap v Plzni-Jižním předměstí (čp. 13)
V polovině 20. let minulého století vznikl v blízkosti Wilsonova mostu rozsáhlý bytový komplex složený ze třech činžovních domů, mezi něž se řadí i stavba, která díky své výšce získala přezdívku Mrakodrap.

Divadlo J. K. Tyla v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1129)

Divadlo J. K. Tyla v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1129)
Výstavná, reprezentativní a zdobná novorenesanční budova Velkého divadla nahradila na počátku 20. století starší klasicistní stavbu ze třicátých let 19. století.

Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918

Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918
Spolupráce architekta Rudolfa Stecha a malíře Mikoláše Alše dala vzniknout necelým dvou desítkám zajímavých novorenesančních domů, jejichž fasády zdobí Alšovy výjevy z českých dějin.

Obchodní dům Adrie v Plzni-Jižním předměstí (čp. 114)

Obchodní dům Adrie v Plzni-Jižním předměstí (čp. 114)
Obchodní a obytný palác Adrie byl zbudován v letech 1930 až 1932 podle návrhu architekta Fritze Lehmanna, v přízemí se nacházely prostory pojišťovny, další podlaží ukrývala přepychové byty.

Rostův dvůr v Plzni-Jižním předměstí (čp. 55)

Rostův dvůr v Plzni-Jižním předměstí (čp. 55)
Předměstský Rostův statek vznikl na počátku 19. století, v dalších desetiletích jej pohltilo zvětšující se Jižní předměstí Plzně, roku 1913 byl přebudován na požární zbrojnici.

Společenský dům Měšťanská beseda (čp. 59) v Plzni-Jižním předměstí

Společenský dům Měšťanská beseda (čp. 59) v Plzni-Jižním předměstí
Rozlehlý areál Měšťanské besedy se po svém otevření, k němuž došlo roku 1901, stal ohniskem kulturního a společenského života v Plzni.

Společenský dům Peklo v Plzni-Jižním předměstí (čp. 43)

Společenský dům Peklo v Plzni-Jižním předměstí (čp. 43)
Společenský dům Peklo vznikl na sklonku 19. století z iniciativy dělnických spolků, kterým měl poskytnout administrativní zázemí, zároveň se měl stát ohniskem kulturního života.

Synagoga s rabínským domem (čp. 35, 442) v Plzni-Jižním předměstí

Synagoga s rabínským domem (čp. 35, 442) v Plzni-Jižním předměstí
Plzeňská Velká synagoga se nachází v ulici Sady pětatřicátníků, druhá největší stavba svého druhu v Evropě byla vybudována na sklonku 19. století v novorománském a novorenesančním slohu.

Fotografie neexistuje.

Vilová čtvrť Bezovka v Plzni
Čtvrť Bezovka tvoří jihozápadní část Jižního předměstí, od sklonku 19. století byla zastavována činžovními a rodinnými domy a vilami, které byly uspořádány a rozvrženy podle propracovaného regulačního plánu.

Wilsonův most v Plzni-Jižním předměstí

Wilsonův most v Plzni-Jižním předměstí
Kamenný most přes Radbuzu, zkolaudovaný v listopadu 1913, spojil rychle se rozrůstající Jižní Předměstí s hlavním železničním nádražím a též se vzkvétajícím Pražským Předměstím.  

Železniční stanice Plzeň-Jižní předměstí (čp. 574)

Železniční stanice Plzeň-Jižní předměstí (čp. 574)
Železniční stanice Plzeň – Jižní předměstí byla otevřena na počátku 20. století na trati z Plzně do Chebu, nádraží tvořené ostrovním nástupištěm a dvěma výpravními budovami je v provozu dodnes.

Historie

Jižní Předměstí, rozsáhlé území jižně od historického centra Plzně, ohraničené z jedné strany řekou Radbuzou a z druhé strany komplexem Škodových závodů protíná přibližně ve středové ose Klatovská třída. Po obou stranách tohoto rušného bulváru stojí měšťanské domy plzeňské honorace, stejně jako důležité veřejné budovy. Ačkoli plzeňská předměstí se začínají pozvolna rozvíjet již v době předhusitské, jejich zlatá éra přichází až s dlouhým 19. stoletím. Do té doby jejich rozkvětu bránila především nejistá válečná doba, neboť za husitství i v době 30leté války byla vždy ze strategických důvodů vypálena.

Nástup industrializace, formování nové emancipované vrstvy bohatých měšťanů a celková proměna životního stylu, kdy se kladl větší důraz na kulturní a společenské vyžití, s sebou přinesly i proměnu města a jeho nenadálý růst. Ideálním místem pro výstavbu se stala právě oblast na jih od centra, která byla dobře přístupná, měla pravidelnou urbanistickou strukturu a zároveň ji prostupovala řada parků, jež tomuto předměstí dodávala atraktivitu. Velký stavební boom přišel s koncem 19. století. Tehdy se dominantou Klatovské třídy stala Velká synagoga a v její těsné blízkosti Velké divadlo. Nedaleko nich již stál méně nápadný německý evangelický kostel postavený v letech 1864 až 1869. Postupně se zde také formovala nová náměstí. Dominantou Chodského náměstí se na počátku 20. století stal redemptoristický kostel sv. Jana Nepomuckého. Později se do této části zkoncentrovaly také školy, již v roce 1897 byla otevřena obecná škola, ke které v roce 1915 přibyla česká státní průmyslová škola. Blíže k centru, na náměstí T. G. Masaryka, se nachází budova obchodní akademie, dnes z části využívaná též jako sídlo banky. Před první světovou válkou bylo naopak jižněji od Chodského náměstí vymezeno náměstí Míru.

Skutečnou plzeňskou specialitou je velmi cenný soubor měšťanských domů mezi Klatovskou třídou a ulicemi Koperníkova a Mánesova, jejichž fasády zdobí sgrafity Mikoláše Alše zachycující výjevy z české a plzeňské historie. Průmyslová éra se do tváře Jižního Předměstí zapsala na jedné straně negativně uzavřením ze západní strany rozsáhlým komplexem Škodových závodů, které neumožnily rozvoj této čtvrti západním směrem a zároveň ji zatížily nadměrnými exhalacemi, naopak zcela kladným důsledkem industrialize je však stavba honosného souboru nádražních budov stanice Plzeň-Jižní Předměstí.

Významné události

Založení Škodových závodů

V roce 1859 na západní okraji starého intravilánu Skvrňanského předměstí otevřel hrabě Valdštejn pobočku svých sedleckých železáren. Právě zde získal v roce 1866 Emil Škoda, po návratu z Pruska, místo ředitele. Škoda, který měl řadu zkušeností z výroby v zahraničních strojírenských provozech, si uvědomoval tři důležité věci, každá strojírna potřebuje velmi kvalitní ocel, války se neobejdou bez moderních zbraní a éra malých továren ve strojírenství definitivně končí. V tomto duchu hodlal reorganizovat i výrobu ve Valdštejnových strojírnách, avšak hrabě nechtěl do podniku, na kterém mu vlastně ani příliš nezáleželo, investovat, a tak nabídl továrnu k prodeji. Mladý Škoda neváhal a roku 1869 ji za 167 647 zlatých zakoupil. Hned od počátku začal uskutečňovat svůj plán, v jehož rámci z malé továrničky vytvořil strojírenský gigant, který zaměstnával více jak 4000 zaměstnanců a pokryl snad všechna strojírenská odvětví, včetně lukrativní výroby zbraní. Nejprve nechal vybudovat slévárnu, posléze nové kovárny, strojírny, ocelárny a pochopitelně i zbrojovku. Od svých dělníků očekával maximální výkon a disciplínu, nechával jim dokonce přinášet jídlo z hostince, aby se nezdržovali příliš dlouhou pauzou na oběd. Říkalo se, že nestrpěl žádné lenošení a lajdáctví a když se mu nelíbilo, jaký dělník podává výkon, neostýchal se ho klidně přetáhnout holí.

Továrna započala produkcí strojů a nástrojů pro zemědělství, pivovary a lihovary, brzy ale přibyla ještě výroba zbraní, stroje pro hutě, doly a válcovny oceli. Škoda byl opravdu velice schopný nejen technik, ale i manažer a podnikatel, takže nabídky se mu jen hrnuly. Nebál se vzít i takové zakázky, které jiní odmítali a splnit je v prvotřídní kvalitě. Významnou exportní komoditou byly především odlitky a výkovky pro velké námořní lodě. Ve výrobě lité, legované oceli byly Škodovy závody spolu s essenským Kruppem evropskou jedničkou. Značka ES (Emil Skoda) či SW (Skoda Werke) se stala světově uznávanou zárukou kvality. I přes obrovské úspěchy byl Škoda nakonec nucen v roce 1899 přistoupit na přeměnu své firmy v akciovou společnost, v níž mu zůstal majoritní podíl a post prezidenta a generálního ředitele. I po jeho smrti se továrna nadále rozrůstala, přibyla nová strojírenská odvětví, kdy se mezi produkty objevila nákladní a osobní vozidla, transformátory, trolejbusy, parní turbíny a další. Plzeňská Škodovka dokázala velmi rychle a flexibilně opanovat každé nové strojírenské odvětví. Během 2. světové války byla vybombardována, avšak záhy opět obnovena. Za totality došlo k přesunu části výroby mimo Plzeň, nově se ale plzeňská Škodovka stala generálním dodavatelem pro jaderné elektrárny. Dnes zde pokračuje, značně redukovaná, výroba pod značkou Škoda Holding a. s.   

Významné osobnosti

Emil Škoda

1839-1900

Fotografie

Českobratrský kostel M. Jana Husa v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1722)Činžovní dům Mrakodrap v Plzni-Jižním předměstí (čp. 13)Divadlo J. K. Tyla v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1129)Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Obchodní dům Adrie v Plzni-Jižním předměstí (čp. 114)Rostův dvůr v Plzni-Jižním předměstí (čp. 55)Společenský dům Měšťanská beseda (čp. 59) v Plzni-Jižním předměstíSpolečenský dům Peklo v Plzni-Jižním předměstí (čp. 43)Synagoga s rabínským domem (čp. 35, 442) v Plzni-Jižním předměstíWilsonův most v Plzni-Jižním předměstíŽelezniční stanice Plzeň-Jižní předměstí (čp. 574)