Nezvěstice

Nezvěstice - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Nezvěstice se zkonstituovaly jako osada v blízkosti nezvěstické, dnes již zcela zaniklé, tvrze již ve 14. století.

http://nezvestice.cz/

Památky v oblasti

Kostel Všech svatých v Nezvěsticích

Kostel Všech svatých v Nezvěsticích
Nezvěstický kostel byl pod vlivem cisterciáků z Kláštera u Nepomuku vystavěn v gotickém stylu a později barokně upraven.

Zaniklá tvrz Nezvěstice

Zaniklá tvrz Nezvěstice
Nedaleko bývalého panského dvora v lokalitě Pod Zámečkem stávala nezvěstická tvrz vystavěná místní šlechtou asi ve 14. století.  

Historie

Ve členitém terénu pod vrchem Varta, který snad ve středověku sloužil jako strážní místo nad obchodní stezkou, se nejpozději ve 14. století zrodila ves Nezvěstice. Centrem osídlení byla nezvěstická tvrz, poprvé vzpomínaná až počátkem 16. století, jenž patřila jednomu z mnoha majitelů zdejšího panství. Nezvěstice totiž byly až do počátku 15. století rozděleny mezi několik pánů. Část měli páni z Litic, část Rožmberkové a na zbylé části hospodařili jakýsi Blahuta a Zdeněk. Právě na díle jednoho z těchto místních šlechticů stálo sídlo, které později zcela zaniklo.

V polovině 16. století již zcelené Nezvěstice zakoupil Jan z Roupova a připojil je k Vlčtejnu, jeho potomci je pak prodali Kokořovcům z Kokořova, s nimiž přešly pod šťáhlavské panství. Poslední majitelé Valdštejnové zde hospodařili až do pozemkové reformy v roce 1924.

Nezvěstice se začaly postupně rozvíjet až od 18. století. Původně šlo o zemědělskou osadu s přibližně jednou desítkou usedlostí, avšak posléze tu byly založeny nové řemeslné výroby a vystavěna nová stavení. Na mlýnském náhonu stál mlýn Josefa Tyla o čtyřech složeních a dále po toku drátovna. Zpracovávala se zde železná ruda a pracoval tu i hamr. Nechyběla také obecní hospoda, kovárna a cihelna. Všechny tyto provozy postupně do poloviny 20. století ukončily svou činnost.

I přes značný stavební boom jsou Nezvěstice opět převážně zemědělské, za zmínku stojí především chov daňků.  

Významné pověsti

O původu jména Nezvěstice

Vypráví se, že kdysi dávno majitelé zdejšího panství měli tři malé děti. Jednoho dne páni vyjeli na vyjížďku ke svým sousedům a své ratolesti zanechali hrát si na louce před tvrzí. Ačkoli se příliš dlouho na návštěvě nezdrželi, když se vrátili, dítka si již na louce nehrála. Prohledali tedy celé sídlo i jeho okolí, ale děti již nikdy nenašli. Jako připomínka na tuto nešťastnou událost se tak zdejšímu panství začalo říkat Nezvěstice.

Významné osobnosti

Rudolf Slánský

1901 - 1952

Fotografie

Kostel Všech svatých v NezvěsticíchZaniklá tvrz Nezvěstice