Koterov

Koterov - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Jihovýchodní předměstí Plzně, při železniční trati na České Budějovice, se pyšní jednou z nejhezčích a nejlépe zachovalých návsí na Plzeňsku.

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Historické jádro vsi Koterov
Jihovýchodní předměstí Plzně, při železniční trati na České Budějovice, se pyšní jednou z nejhezčích a nejlépe zachovalých návsí na Plzeňsku.

Kaple v Koterově

Kaple v Koterově
Pozdně barokní kapli na koterovské návsi vévodí výrazně zdobené průčelí, nad nímž se tyčí drobná věžička.

Venkovské usedlosti v Koterově (čp. 1, 5, 6, 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29)

Venkovské usedlosti v Koterově (čp. 1, 5, 6, 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29)
Rozkvět Koterova od konce 18. století se odrazil v místní lidové architektuře, obec se dodnes může chlubit jednou z nejzachovalejších návsí Plzeňska.

Historie

Historie Koterova se začíná psát rokem 1369, kdy ji Vavřinec z Kralovic zakoupil od pánů z Újezda. Již tou dobou se jednalo o středně velkou osadu, kde stálo něco málo přes deset usedlostí a tento stav setrval po celý středověk a raný novověk. V roce 1515 se Koterov z poddanské vsi stal majetkovým příslušenstvím královského města Plzeň a tento statut si ponechal až do pádu patrimoniální správy. V roce 1942 pak byl k Plzni připojen jako jedno z jejích předměstí. 

Koterov již od středověku sloužil jako hospodářské zázemí města a svůj zemědělský charakter si podržel po celé 19. století. Architektonicky nejcennější historické jádro tvoří především zajímavá klasicistní stavení s krásnými bránami zdůrazněnými štítovými nástavci a kamennými portály. Od poloviny 19. století se tu pak začaly budovat zděné stodoly. Hospodářská stavení dále zastupují kamenné klenuté špýchary a chlévy. Cenným urbanistickým celkem je i areál mlýna s okolní zástavbou. Do urbanistického vývoje Koterova výrazně zasáhlo především budování železniční tratě Historické jádro vsi Koterov-České Budějovice, avšak i přesto zůstaly nejvýznamnější části obce průmyslovou revolucí v podstatě nedotčeny a soubor význačných koterovských staveb byl v roce 1995 vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury.  

Fotografie

Kaple v KoterověVenkovské usedlosti v Koterově (čp. 1, 5, 6, 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29)