Žinkovy

Žinkovy - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Žinkovy najdeme nedaleko Nepomuku. Poprvé se v pramenech objevují v roce 1176. Dominantou obce je zámecký areál na břehu rybníka.

http://www.zinkovy.cz

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Zřícenina hradu Potštejn
Půta ze Žinkov nechal v letech 1252–1259 v sousedství Žinkov postavit hrad, který nesl jméno Potenstein.

Historie

Městys Žinkovy najdeme asi 7 km západně od Nepomuku v okrese Plzeň-jih. Rozkládá se na břehu Žinkovského rybníka. Pod správní území patří vesnice Březí, Čepinec a Kokořov. Ves je v pramenech poprvé zmiňována roku 1176 v souvislosti s Oldřichem ze Žinkov, což byl předek pozdějších vlastníků blízkého hradu Potštejna. V letech 1213–1219 je uváděn Protiva ze Žinkov, bratr Oldřicha z Litic. Protivův syn Půta z Křimic si v blízkosti vsi postavil v letech 1252–1259 hrad Potštejn. Ve 14. století získaly Žinkovy práva městečka. Roku 1437 přešly dědictvím na Přibíka z Klenové. Z roku 1542 se dochoval popis místní tvrze. V letech 1624–1642 byl v místech tvrze vybudován nový zámek. Roku 1712 koupil Žinkovy hrabě Jan František ze Steinau. Jeho dcera se v roce 1717 provdala za hraběte Václava Josefa z Vrtby. V majetku tohoto rodu zůstaly Žinkovy až do roku 1830, kdy je zdědil Jan Karel z Lobkovic. V letech 1684, 1743 a 1902 postihl obec oheň. V roce 1920 bylo v Žinkovech a blízkém Čepinci 128 domů a 838 obyvatel. V roce 1991 to bylo 696 obyvatel ve 145 domech.

V Žinkovech najdeme řadu zajímavých historických památek. Dominantou obce je zámecký areál na břehu rybníka. V jeho sousedství se rozkládá někdejší hospodářský dvůr. V centru návsi stojí kostel sv. Václava. Kostelní areál je vyzdoben unikátní sochařskou výzdobou od Lazara Widemanna. V jeho blízkosti stojí socha Panny Marie Immaculaty z roku 1786, která pochází rovněž z dílny Lazara Widemanna. V blízkosti obce najdeme zříceninu hradu Potštejna a také Obrovo hradiště. Za zmínku dále stojí socha sv. Jana Nepomuckého, pamětní kříž, budova fary a romantizující gloriet.

Lékař a přírodovědec Jan Křtitel Antonín Boháč (1724–1768) se narodil roku 1724 v Žinkovech správci zdejšího panství. Spisovatel, dramatik a vlastivědný pracovník Adolf Šlégl (1855–1933) působil v Žinkovech od roku 1904 jako řídící učitel. Katolicky orientovaný spisovatel, dramatik a publicista Jaroslav Durych (1886–1962) navštěvoval ve školním roce 1895/1896 žinkovskou školu, když zde žil u strýce po matčině smrti. Vlastivědný pracovník, učitel, hudební skladatel, muzikolog a sběratel lidových písní Jiří Pomahač (1904–1981) se narodil v Žinkovech roku 1904. 

Významné pověsti

Pověst o hadích korunkách

V lokalitě Na Korunách žil dle pověsti hadí král s královnou a svými potomky. Jedinkrát v roce, na svátek sv. Jiří, vylézali na povrch ověnčeni klenoty. Kdo by chtěl získat jejich korunky, musel rozložit na kámen bílý šátek, na který si měli král s královnou korunky odložit. Až usnou, měl vzít šátek a utíkat s ním do kostela. Pokud by doběhl dříve, než odbije poledne, byl by poklad jeho. V opačném případě by jej stihl krutý trest. Pověst o hadovi se zlatou korunou se váže také k Blovicím. Dle jiné pověsti má být hadí království se zlatým pokladem také u Strašína na Sušicku.   

Pověst o obrech

V místech Obrova hradiště pobývaly nad žinkovským zámkem v minulosti dle pověsti bytosti nadlidských rozměrů, k nimž odkazuje samotný název lokality. Celý les nad zámkem je zvláštní. Kromě Obrova hradiště zde můžete nalézt i další shluky kamenů, které uchvacují velikostí i tvarem. Někdy také bývají spojovány s Kelty.

Významné osobnosti

Jan Křtitel Antonín Boháč

1724-1768

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.