Štěnovice

Štěnovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Štěnovice najdeme nedaleko Plzně. Poprvé je obec zmiňována roku 1327.

http://www.stenovice.cz

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Klášter trinitářů s kostelem sv. Prokopa ve Štěnovicích (čp. 33)
Bývalý klášter řádu trinitářů s kostelem sv. Prokopa ve Štěnovicích byl zbudován z někdejšího barokního špýcharu.

Historie

Významná vesnice Štěnovice se nachází nedaleko Plzně v okrese Plzeň-jih. Má raně středověký původ, ležela na významné cestě spojující hrad v dnešním Starém Plzenci s klášterem v Chotěšově a s bavorským Řeznem. Nad osadou vzniklo zřejmě na přelomu 12. a 13. století opevněné sídlo. První písemná zmínka o obci pochází až z roku 1327, kdy je uváděn Jaroslav ze Štěnovic. Později získal Štěnovice plzeňský měšťan Tomáš Pabiánek. Pabiánkové se přiklonili k husitství a po odchodu Kateřiny Pabiánkové do Tábora zůstala na tvrzi ve Štěnovicích silná husitská posádka. Proto ji v roce 1421 dobyli Plzeňští s oddíly okolní katolické šlechty. Roku 1425 daroval Zikmund Lucemburský štěnovický statek jako konfiskát Plzni. Roku 1468 oblehlo a zřejmě dobylo štěnovickou tvrz coby sídlo příslušníka poděbradské strany vojsko Jednoty zelenohorské. Roku 1589 koupil Štěnovice Adam Hennigar ze Seeberka. V roce 1838 tady bylo 596 obyvatel a 76 domů. Roku 1883 zdědil statek Ludwig Fritsch, jenž chtěl přestavět na moderní podnik místní pivovar, vedle nějž byl postaven také lihovar. Fungovaly zde rovněž lomy na žulu. Zdejší dělníci vytvořili v roce 1904 jako první v českých zemích samostatný svaz kamenodělníků. Roku 1920 měla obec 1 227 obyvatel. Po druhé světové válce byla v pivovaru až do roku 1956 usazena armáda. V posledních letech zažívá obec značný rozmach, a to zvláště díky dobré poloze na okraji plzeňské aglomerace. V katastru obce se nachází moderní dálniční tunel Valík.     

V obci najdeme barokní zámek, bývalý klášter trinitářů s kostelem sv. Prokopa či někdejší panský dvůr. Za zámkem stojí zajímavý dům klasicistního původu, na kraji obce je dochován židovský hřbitov. Unikátní dřevěný most přes řeku Úhlavu uplaval při povodni roku 2002.

Spisovatel, sběratel pověstí a publicista Ignác Lederer (1813–1889) byl po smrti roku 1889 pochován vedle svých rodičů na štěnovickém židovském hřbitově. Známý americký fotograf Louis Edward Levy (1846–1919) se ve Štěnovicích narodil roku 1846. Dalším rodákem byl spisovatel, vystudovaný právník, redaktor, dramaturg a scénárista Miloslav Fábera (1912–1988).

Významné osobnosti

Ignác Lederer

1813-1889

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.