Lužany

Lužany - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Lužany jsou poprvé zmiňovány již v roce 1175. Nejslavnější etapa jejich historie je spojena se jménem architekta a mecenáše Josefa Hlávky.

http://www.obec-luzany.cz

Památky v oblasti

Zámek Lužany (čp. 1)

Zámek Lužany (čp. 1)
Dominantou obce Lužany je zámecký areál, který je neodmyslitelně spjat se jménem architekta, podnikatele a velkého mecenáše Josefa Hlávky.

Historie

Lužany jsou větší vesnice v údolí řeky Úhlavy, leží asi 3 km jižně od Přeštic v okrese Plzeň-jih. Částí obce jsou Dlouhá Louka, Zelená Hora a Zelené. Lužany jsou písemně doloženy velmi brzy, první zmínka pochází z roku 1175. Roku 1245 je uváděn vladyka Imram z Lužan. Dlouho přetrvávala majetková rozdrobenost. Markvart z Příchovic na Skočicích vybudoval na místě původní tvrze renesanční zámek. Svůj díl Lužan odkázal synům. V roce 1746 koupil statek hrabě Karel Šťastný Vršovec, poté jej kvůli jeho dluhům zakoupil roku 1753 v dražbě plzeňský měšťan Bohumil Avalter. V 19. století byl ve vsi mlýn, pivovar, vinopalna, cukrovar a ovčín. V roce 1850 se Lužany dostaly opětovně do majetku rodu Kinských. Dalším majitelem byl továrník František Ringhoffer. Nejslavnější éra lužanské historie začala roku 1867 díky Josefu Hlávkovi. Ten nechal přestavět zámek do dnešní podoby a jako velký mecenáš na něm hostil nejvýraznější české umělce. V roce 1900 měly Lužany 70 domů a 540 obyvatel.

Dominantou obce je zámecký areál, dále zde najdeme několik zajímavých dokladů lidové architektury. Při cestě do Skočic se nachází kaplička sv. Jana Nepomuckého. Jižně od Lužan se rozkládá pověstí opředený vrch Taneček.

Rytíř Jan Jeník z Bratřic (1756–1845), důstojník rakouské armády, český vlastenec, sběratel lidových písní a říkadel sídlil za napoleonských válek na zámku v Lužanech jako odvodní komisař. Hlavní lužanskou osobností je Josef Hlávka (1831–1908), architekt, stavební podnikatel, mecenáš a majitel místního zámku. Rodákem z Lužan je známý učitel a básník Josef Kožíšek (1861–1933), jenž proslul básnickými sbírkami pro děti. Slavná je především jeho čítanka nazvaná Poupata. Pravděpodobně nejznámější Kožíškovou básní je Polámal se mraveneček. Autora připomíná pamětní deska umístěná na budově lužanské školy. Se zámkem se zásluhou Josefa Hlávky pojí jména předních osobností naší kultury, jako jsou Jaroslav Vrchlický, Josef Václav Sládek, Julius Zeyer, Adolf Heyduk, Václav Vladivoj Tomek, Antonín Dvořák, Josef Suk, Oskar Nedbal, Josef Ladislav Píč, František Ladislav Rieger a další.   

Významné pověsti

Pověst o čertovi a Káče

Na vrcholu vrchu Taneček stávala dle pověsti hospoda, kam kdysi přišla i dívka jménem Káča. Byla silná, zlostná, nikdo s ní nechtěl tančit, byla bez naděje na vdávání. Ve zlosti z neúspěchu u tanečníků zaklela, že by se šla klidně točit i s čertem. Okolo půlnoci vešel do hospody neznámý myslivec, který s Káčou v divokém rytmu tančil celou hodinu. Káča byla spokojená, že je to lepší pán, než jsou zdejší muži. Zatančila znovu s myslivcem a když na věži lužanského zámku odbila hodina po půlnoci, propadla se celá hospoda do země. Pověst byla rozšířena v Lužanech i širším okolí a inspirovala skladatele Antonína Dvořáka k opeře Čert a Káča.  

Významné osobnosti

Josef Hlávka

1831-1908

Fotografie

Zámek Lužany (čp. 1)