Letiny

Letiny - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Rozlehlá vesnice Letiny leží nedaleko Přeštic a Blovic. Poprvé je zmiňována v roce 1248.

http://www.letiny.cz

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Kostel sv. Prokopa v Letinech
Kostel sv. Prokopa stojí v obci Letiny na mírném návrší. Původně se jednalo o gotickou stavbu ze 14. století, později byl barokizován. 

Historie

Rozlehlá vesnice Letiny leží asi 10 km jihovýchodně od Přeštic, 8 km jihozápadně od Blovic v okrese Plzeň-jih. Částí obce jsou Bzí, Chocenický Újezd, Kbelnice, Lázně Letiny, Svárkov. Ves se nachází v údolí Podhrázského potoka, na západním úpatí Jezevčí skály. Poprvé je zmiňována v roce 1248, kdy král Václav I. daroval Letiny jako výsluhu svým lékařům. K roku 1346 se zde uvádí farní kostel. V roce 1425 je na letinské tvrzi uváděn Oldřich z Letin. Letiny také drželi Letinští ze Snopoušova. Místní fara zanikla po roce 1623. K obnovení farního úřadu došlo roku 1766. V roce 1717 zakoupil Letiny hrabě Ferdinand František Morzin a připojil je ke svému velkostatku v Dolní Lukavici. V roce 1920 zde žilo 422 obyvatel v 71 domech.

Kromě kostela sv. Prokopa stojí v obci za pozornost také budova fary, areál někdejšího vrchnostenského dvora a několik selských usedlostí.

Roku 1824 se v Letinech narodil Vilém Dušan Lambl (1824–1895), uznávaný lékař, profesor patologické anatomie. Popsal výrůstky na srdečních chlopních, dříve nazývané Lamblovy výrůstky. Dále popsal prvoka, který dnes nese jméno Lamblie střevní. V roce 1826 se tady narodil jeho bratr Jan Křtitel Lambl (1826–1909), chemik, profesor hospodářství a správovědy na dnešním Českém vysokém učení technickém v Praze. 

Významné osobnosti

Vilém Dušan Lambl

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.