Chocenice

Chocenice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Chocenice najdeme nedaleko Blovic. První zmínka o obci pochází již z roku 1115, kdy je uváděna v souvislosti s klášterem v Kladrubech.

http://www.chocenice.cz

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Nový a Starý zámek Chocenice (čp. 1 a 92)
Střed zámeckého areálu v Chocenicích tvoří patrový trojkřídlý zámek (čp. 1) s valbovou střechou. Nedaleko se nachází také starý zámek (čp. 92).

Historie

Velká vesnice Chocenice se nachází v mělkém údolí asi 4 km jihozápadně od Blovic v okrese Plzeň-jih. Dříve se objevovala také varianta názvu Kocenice. Pod správní území patří Chocenická Lhota, Kotousov a Zhůř. Poprvé je zmiňována již roku 1115 jako majetek kláštera v Kladrubech. Později byly Chocenice majetkem cisterciáckého kláštera Pomuk, po jeho zániku za husitských válek součástí panství při zámku Zelená Hora. Kryštof Kokořovec z Kokořova zde nechal postavit tvrz se dvorem, ovčínem a pivovarem. Ke statku příslušely vesnice Jarov, Zhůř, Kotousov, Lhotka, Komorno a dvůr Bzí. Roku 1650 koupil statek Jan Václav Koc z Dobrše. V roce 1685 se majitelem stal svobodný pán Marek Josef z Lanoy. Po jeho smrti byly Chocenice prodány a připojeny k Nebílovům. V roce 1838 zde bylo 481 obyvatel a 59 domů. Vedle zámku a panského dvora se tady nacházel pivovar, ovčín, hospoda, dva mlýny a mlýn s pilou. Farou příslušelo obyvatelstvo do Blovic. Chocenice mají nepravidelnou obdélnou náves, charakter vesnice byl pozměněn trasou císařské silnice vedoucí od Plzně.

V obci najdeme objekty nového a starého zámku, někdejší hospodářský dvůr, sochy sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. Za pozornost stojí také kaple Panny Marie, barokní sýpka, památník Antonína Švehly, památný strom zvaný Chocenický drnák. V okolí existovala zaniklá ves Libáň.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.