Hradec

Hradec - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Roku 1186 patřila vesnice klášteru v Kladrubech. Dominantou obce je kostel sv. Jiří.

http://www.ou-hradec.cz

Památky v oblasti

Fara v Hradci (čp. 1)

Fara v Hradci (čp. 1)
Barokní faru s mansardovou střechou najdeme blízko kostela sv. Jiří v Hradci.

Hradiště Hradec u Stodu

Hradiště Hradec u Stodu
V Hradci najdeme pozůstatky slovanského hradiště, které jsou dnes částečně zastavěny rodinnými domky.   

Kostel sv. Jiří v Hradci

Kostel sv. Jiří v Hradci
Farní kostel sv. Jiří dominuje obci Hradec. Původně gotická stavba byla v 19. století upravena novogoticky. Blízko kostela se nachází patrová barokní fara.

Mohylové pohřebiště u Hradce

Mohylové pohřebiště u Hradce
Mohylové pohřebiště se nachází blízko obce Hradec. Zahrnuje skupinu asi čtyřiceti či padesáti mohyl.

Historie

Velká vesnice Hradec leží asi 3 km západně od města Stod, na levém břehu řeky Radbuzy v okrese Plzeň-jih. Jméno je odvozeno od prastarého hradiště situovaného na jihozápadním okraji obce. Roku 1186 patřil Hradec klášteru v Kladrubech. Ve 13. století tady stál kostel sv. Vavřince se čtyřmi statky, které král Václav II. roku 1284 daroval klášteru v Chotěšově. V roce 1406 porazil chotěšovský probošt Sulek v bitvě u Hradce bavorské nájezdníky Ruprechta Falckého. V průběhu 15. století byly ves i tvrz opětovně zastaveny a poté klášterem vykoupeny. Po třicetileté válce byla vesnice dosídlena německými přistěhovalci. Jejich potomci byli po druhé světové válce odsunuti. Roku 1788 tady stálo 49 domů, v roce 1939 celkem 184. Roku 1921 zde žilo 628 obyvatel.

Dominantou obce je kostel sv. Jiří, v jeho blízkosti stojí barokní fara. V obci najdeme několik zajímavých dokladů lidové architektury a také Linhartovu vilu, jež dříve sloužila jako sanatorium. V jihozápadní části vesnice se rozkládá rozsáhlé slovanské hradiště, blízko obce se nachází mohylové pohřebiště.

Fotografie

HradecFara v Hradci (čp. 1)Hradiště Hradec u StoduKostel sv. Jiří v HradciMohylové pohřebiště u Hradce