Dolní Lukavice

Dolní Lukavice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnice Dolní Lukavice leží nedaleko Přeštic. Poprvé je zmiňována v roce 1216. Dominantou obce je barokní zámek. 

http://www.dolni-lukavice.cz

Památky v oblasti

Fara v Dolní Lukavici (čp. 57)

Fara v Dolní Lukavici (čp. 57)
Fara v Dolní Lukavici stojí za kostelem sv. Petra a Pavla. Vybudována byla v roce 1800.

Kostel sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici

Kostel sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici
Kostel sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici má gotický původ, v roce 1684 byl barokně přestavován. Za ním stojí fara z roku 1800.

Sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup sv. Petra v Dolní Lukavici

Sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup sv. Petra v Dolní Lukavici
V Dolní Lukavici se nacházejí dvě sochy sv. Jana Nepomuckého z let 1714 a 1807. Dále zda můžeme vidět sloup s vyobrazením sv. Petra. 

Zámek Dolní Lukavice (čp. 1)

Zámek Dolní Lukavice (čp. 1)
Barokní zámek v Dolní Lukavici je dílem architekta Jakuba Augustona mladšího. Bývá spojován se jménem známého skladatele Josepha Haydna, který zde působil jako zámecký kapelník.

Židovský hřbitov v Dolní Lukavici

Židovský hřbitov v Dolní Lukavici
V Dolní Lukavici najdeme židovský hřbitov i bývalou synagogu, jež byla přestavěna na obytný dům.

Historie

Dolní Lukavice je rozlehlá vesnice v údolí řeky Úhlavy asi 3 km severně od Přeštic v okrese Plzeň-jih. Pod správní území patří Krasavce, Lišice a Snopoušovy. Poprvé je zmiňována roku 1216. V roce 1423 seděl na zdejší tvrzi Jan z Talmberka, ale patronem kostela byl Štěpán z Lukavice. Hrabě František Morzin zde nechal počátkem 18. století vybudovat velký barokní zámek. V roce 1780 prodal hrabě Karel Josef Morzin celé panství hraběti Karlu Bedřichovi z Hatzfeldu. Na konci 18. století ho koupil hrabě Hugo Damián Schönborn. Příslušníci tohoto rodu zde setrvali až do roku 1945. V roce 1900 tady žilo 866 obyvatel ve 122 domech. V obci bývala také početná židovská komunita. Po zestátnění byla v zámku v letech 1955–1962 psychiatrická léčebna, později sklad zdravotnického materiálu.

Mezi zajímavé památky patří kromě zámku také kostel sv. Petra a Pavla, klasicistní fara, dvě sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup sv. Petra, někdejší hospodářský dvůr a pivovar, barokní sýpka, sloupková boží muka, židovský hřbitov na kraji obce, klasicistní lidové statky a chráněná lípa.

V kapele hraběte Morzina působil německý hudební skladatel Johann Friedrich Fasch (1688–1758), považovaný za významného skladatele instrumentální hudby. Zámeckým kapelníkem v Dolní Lukavici byl také významný rakouský hudební skladatel Joseph Haydn (1732–1809). K obci se váže jeho symfonie D dur, zvaná Lukavická. Dnes se zde pravidelně konají Haydnovy hudební slavnosti. Farní školu v Dolní Lukavici navštěvoval Václav Jan Mašek (1795–1847), lidový písmák, kronikář a sedlák z Vodokrt, který byl rovněž pohřben na místním hřbitově. K významným osobnostem patří také Jiří Leopold Weisel (1804–1873), zkušený ranhojič, spisovatel, historik a publicista, autor první studie o chodské při. S Dolní Lukavicí je spojen skrze svého otce Simona Weisela, který zde byl obchodníkem.

Významné pověsti

Pověst o Čertově kapličce

Se zámeckým parkem v Dolní Lukavici sousedila dle pověsti zelinářská zahrada, v jejímž nejzazším cípu bylo v hradbě klenutí podobné zazděným vratům. Toto místo neslo název Čertova kaplička. V ní kdysi stávala socha Panny Marie. Péčí zbožné hraběnky byla kaplička krášlena květy a pěkně udržována. Jednoho májového večera se hraběnce, jež se zde modlila, zjevila v křoví bledá tvář s jiskřícíma očima a s černě oděnou postavou. Hraběnka se domnívala, že to je čert a běžela do zámku. Byla přesvědčena, že socha byla čertovou přítomností znesvěcena, proto ji nechala přenést do blízké bažantnice.  

Významné osobnosti

Václav Jan Mašek

1795-1847

Fotografie

Fara v Dolní Lukavici (čp. 57)Kostel sv. Petra a Pavla v Dolní LukaviciSochy sv. Jana Nepomuckého a sloup sv. Petra v Dolní LukaviciZámek Dolní Lukavice (čp. 1)Židovský hřbitov v Dolní Lukavici