Chanovice

Chanovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Rodové sídlo Chanovských z Dlouhé Vsi bylo založeno nejpozději ve 13. století místními vladyky. Poslední majitel František Goldegg byl popraven partyzány před kostelem v květnu roku 1945.

http://www.chanovice.cz/

Památky v oblasti

Expozice lidové architektury v Chanovicích

Expozice lidové architektury v Chanovicích
Venkovní expozice přenesených nebo rekonstruovaných staveb lidové architektury oblasti jihozápadních Čech se nachází na okraji Chanovic.

Historické jádro vsi Chanovice

Historické jádro vsi Chanovice
Historické jádro Chanovic se soustředilo kolem zámeckého areálu a nedaleko od něj obklopilo oválnou náves.

Kostel sv. Kříže v Chanovicích

Kostel sv. Kříže v Chanovicích
Na mírném návrší nedaleko chanovické návsi se nachází původně barokní farní kostel z poloviny 13. století.  

Muzeum lidových řemesel v Chanovicích

Muzeum lidových řemesel v Chanovicích
Exponáty dokumentující tradiční řemesla oblasti Pošumaví jsou prezentovány ve sklepení chanovického zámku.

Sýpka v Chanovicích (čp. 116)

Sýpka v Chanovicích (čp. 116)
Na okraji obce se nachází dvoupatrová sýpka s výrazně zdobenou omítkou mající svůj původ přibližně v polovině 17. století.

Venkovské usedlosti - skanzen Chanovice

Venkovské usedlosti - skanzen Chanovice
Koncem 20. století pracovníci klatovského muzea započali s řadou dobrovolníků v budování skanzenu lidové architektury, kde dnes můžeme obdivovat roubená stavení i hospodářské objekty.

Zámek Chanovice (čp. 1)

Zámek Chanovice (čp. 1)
Rodovou tvrz Chanovských z Dlouhé vsi přestavěli v 18. století Rummerskirchové na barokní zámek, kde se v současnosti nachází muzeum lidových řemesel Pošumaví.  

Historie

V mírně zvlněné krajině severně od Horažďovic se nachází obec Chanovice, jejíž počátky sahají zjevně do 13. století, ačkoli první písemná zmínka pochází až z poloviny 14. století v souvislosti s chanovickým kostelem sv. Kříže, který byl již tou dobou uváděn jako farní. Jeho prvními patrony byli jakýsi Batík a Vintíř, představitelé místní šlechty. Chanovští z Dlouhé Vsi sem přicházejí až přibližně o sto let později. Za nich je vystavěn základ dnešního zámku i místní pivovar. Chanovští zůstali zdejšími pány až do roku 1717, kdy je zde vystřídal další známý rod, jemuž v západních Čechách patřilo rozsáhlé panství, a tím byli Rummerskirchové. Ferdinand Jáchym obnovil kostel, faru a školu a nechal vystavět barokní třípatrovou sýpku na mírném návrší nedaleko návsi, která se v téměř původní podobě dochovala do současnosti. Za Rummerskirchů také vyhořel původně renesanční zámek, během následné rekonstrukce získal svou dnešní pozdně barokní podobu. V jeho okolí také v duchu romantismu nechali zámečtí páni zřídit anglický park. V roce 1809 pak Chanovice zakoupil plzeňský obchodník Franz Becher a jeho potomci tu pobývali až do 70. let 19. století, kdy Chanovice připadly velkým mecenášům umění, rodině Daubkových. Roku 1889 Chanovice zakoupil majitel hornobřízských kaolinových dolů Isidor Schmiedl a po něm panství převzala jeho dcera Anna z Goldegg-Lindenburgu. Její syn František, jako poslední majitel panství, zahynul tragickou smrtí, když jej těsně před koncem války zabila dvojice partyzánů přímo před chanovickým kostelem.

Chanovice se rozkládají na poměrně složitém půdorysu. Jádro tvoří nepravidelná oválná svažitá náves, která je zcela zaplněná novější zástavbou. Poněkud stranou od návsi na mírném návrší byl posléze vybudován zámek, v jehož těsné blízkosti stojí původně gotický kostel s barokní farou. V 18. století se prostor v blízkosti zámku vyplnil uličkou domků, které si vystavěl zámecký personál. Na zámek navazuje, ještě více stranou centru osídlení, zámecký park s rybníky. U zámku se také dochoval téměř v původní podobě zámecký pivovar, dnes dům čp. 3. Velmi hodnotná je i, již výše zmiňovaná, sýpka z roku 1740. Severně od kostela se pak rozkládá hospodářský areál z počátku 19. století. Nejstarší zdejší dochovanou venkovskou architekturu prezentují zděné kamenné sýpky čp. 13 a 20 a dům s roubeným jádrem čp. 32. Klasicismus se pak odráží zvláště v patrovém domě čp. 8, domě se světnicí čp. 20 a atypickém domě čp. 45. K výraznému narušení zdejšího venkovského osídlení došlo ve 2. polovině 20. století, když se tu výrazně rozvinul dřevozpracující průmysl. Východně od návsi vyrostla čtvrť rodinných a řadových domků a počítalo se dokonce s likvidací vesnice, jež by byla nahrazena sídlištěm. K realizaci tohoto plánu však naštěstí nedošlo. Dnes jsou Chanovice vesnickou památkovou zónou.  

Fotografie

ChanoviceChanoviceChanoviceExpozice lidové architektury v ChanovicíchHistorické jádro vsi ChanoviceKostel sv. Kříže v ChanovicíchMuzeum lidových řemesel v ChanovicíchSýpka v Chanovicích (čp. 116)Venkovské usedlosti - skanzen ChanoviceZámek Chanovice (čp. 1)