Stráž

Stráž - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Jedna z mladších chodských vesnic. Od roku 1995 vesnická památková zóna.

http://strazchodsko.cz/

Památky v oblasti

Historické jádro vsi Stráž

Historické jádro vsi Stráž
Západní a střední část vsi je od roku 1995 památkovou zónou.

Kaplička ve Stráži

Kaplička ve Stráži
Polygonální barokní kaple.

Historie

Stráž byla poprvé zmíněna roku 1430. Byla nejmenší z chodských vesnic. Leží 3 km jižně od Domažlic, na jižním svahu Veselé hory (vrchu Sv. Vavřince). V pramenech je obecně zmiňována málo. Víme např. o účasti místních ve sporu s vrchností roku 1767, tehdy měla doslova jen několik obyvatel, patrně po nějaké pohromě. Ve Stráži se odehrává děj povídky Boženy Němcové „Karla.“ Německý název vsi zní Hochwartl.

Jádro Stráže tvořila dlouhá ulice vedená po vrstevnici na úbočí Veselé hory. V obci se zachoval soubor lidové architektury a vesnická kaplička. Ve Stráži je od roku 1995 vesnická památková zóna. Velká část původní cenné architektury se však bohužel nedochovala.

Asi kilometr za vsí nad Zelenovskými rybníky býval mezník oddělující majetky města Domažlic od území chodských svobodných vsí. Zdobil ho znak města z jedné strany a dvě zkřížené sekery na druhé straně. Dnes je umístěn v lapidáriu Muzea Chodska v Domažlicích.

Významné pověsti

Kozinčina zahrádka

Na kraji dmoutského lesa, při cestě ze Stráže na Pasečnici stojí kamenný votivní sloupek s letopočtem 1888 zasvěcený Panně Marii. Léta se o něj starala hospodyně Kozinová, která se do Stráže přivdala z Újezda. Nosila k němu luční květiny, pravidelně bílila výklenek, sošce P. Marie šila šaty. Pod sloupkem udělala malou zahrádku s plůtkem. Rostl v něm barvínek. Když se v kraji vyměřovalo, zapsali zeměměřiči do map na počest selky jméno Kozinčina zahrádka. Podoba sloupku se časem měnila. Místo sošky, té staré i pozdější železné, byl dán do výklenku obrázek P. Marie Svatohorské. Strážští pamětníci vyprávěli, že zde ležel také starý pamětní kámen s otvorem na smolu, ve kterém se zapaloval strážní oheň. Říkalo se tu Na Strážišti.    

Významné události

Návštěva Boženy Němcové ve Stráži

Za svého pobytu na Domažlicku (1845 – 1847) se Božena Němcová, jak dosvědčují její studie, dostala i do Stráže. Odehrává se zde většina děje povídky „Karla“. Němcová navštívila i jednoho z místních starých sedláků, který jí vyprávěl o lidových zvycích a krojích.

Fotografie

Historické jádro vsi StrážKaplička ve Stráži