Stanětice

Stanětice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Obec Stanětice známá pobytem Boženy Němcové. Původně gotický kostel sv. Kunhuty.

http://www.obeczahorany.cz/

Památky v oblasti

Kostel sv. Kunhuty ve Staněticích

Kostel sv. Kunhuty ve Staněticích
Jednolodní kostel z 1. poloviny 14. století.

Historie

Obec Stanětice, spadající dnes pod Zahořany, leží 6 km východně od Domažlic. Poprvé je zmiňována jako majetek  kláštera v Kladrubech roku 1239. Někdy před rokem 1372 se dostala k panství hradu Rýzmberk a s ním pak k panství Kout na Šumavě. Do Stanětic zacházela za svého chodského pobytu Božena Němcová. Z místního původně gotického kostela sv. Kunhuty pochází gotická socha jmenované světice, která je dnes v Národní galerii. Zachovalo se několik roubených chalup (čp. 9, 26, 36); u čp. 15 a 23 stojí patrové zděné špýchary. Ve Staněticích se narodil Dr. Jiří Hoetzl, profesor správního práva na Univerzitě Karlově a autor první československé ústavy.

Významné pověsti

O hřebíčcích v kazatelně

Marie Korandová zaznamenala ve své sbírce „Chodové v pověstech“ tradovaný příběh ze Stanětic (Pověst O duchovních pastýřích): Stanětický pan farář byl dobrák od kosti. Jen když se při kázání dostal do ráže, bušil rukama do obruby kazatelny, aby zdůraznil, co říká. Chlapci ze vsi ho při tom dlouho pozorovali, až jednou neodolali. Tajně zatloukli do okraje kazatelny hřebíčky a zbavili je hlaviček. A pan farář se rozohnil jako obvykle. Pronesl: „Svatí Petr a Pavel byli…“ bouchnul do okraje kazatelny a zařval: „Setsakramenští kluci!“

Významné události

Pobyt Boženy Němcové

V době svého pobytu na Domažlicku (1845 – 1847) navštívila Božena Němcová myslivnu u Stanětic. Místního myslivce Bendu ztvárnila v „Babičce“ jako rýzmberského myslivce. Později u něj v myslivně strávila celé léto nemocná dcera někdejší „paní komisarky“ Němcové, Dorla.

Významné osobnosti

Sv. Kunhuta

Fotografie

StaněticeKostel sv. Kunhuty ve Staněticích