Puclice

Puclice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Nově opravená tvrz v Puclicích je přístupná v úředních hodinách místního obecního úřadu nebo po telefonické domluvě.

http://www.puclice.cz/

Památky v oblasti

Kaplička sv. Maří Magdalény a socha sv. Jana Nepomuckého v Puclicích

Kaplička sv. Maří Magdalény a socha sv. Jana Nepomuckého v Puclicích
Šestiboká středně velká kaple s jehlancovou střechou.

Tvrz Puclice (čp. 1)

Tvrz Puclice (čp. 1)
Vodní tvrz na ostrohu mezi dvěma rybníky.

Zemědělský dvůr v Puclicích (čp. 2)

Zemědělský dvůr v Puclicích (čp. 2)
Budovy bývalého hospodářského dvora.

Židovský hřbitov v Puclicích

Židovský hřbitov v Puclicích
Nejstarší čitelný náhrobek z roku 1839.

Historie

Ves Puclice byla poprvé zmíněna roku 1379. Patřila k panství jen krátce existujícího hradu Lacembok. Pak byla samostatným zemanským statkem, který vystřídal řadu majitelů. Na přelomu 14. a 15. století zde vznikla vodní tvrz, zprvu z části dřevěná. Roku 1499 získal statek Dobeš ze Šlovic. Šlovičtí ze Šlovic drželi Puclice do roku 1666 (s přestávkou v letech 1644 - 1664).  Ještě Horové z Ocelovic (koupili panství roku 1684) a rodina Schirdingerů ze Schirdingu pobývala na tvrzi. Jméno bavorského rodu Schirdingerů nebyli místní schopni ani vyslovit, udělali z nich „Širntyngáry“. Poslední z nich Antonín Širntyngár byl prý velmi obávanou vrchností. Roku 1765 zakoupili statek Puclice (včetně Křenov a Šlovic) Trauttmansdorffové, ti sídlili na Horšovském Týně. První z nich František Norbert nechal opravit tvrz do dnešní podoby.

V Puclicích byla také větší židovská obec. Židé zde měli vlastní čtvrť, z níž se dnes dochovaly jen některé domky. Už roku 1724 zde měli menší modlitebnu v podkroví jednoho z domků. K roku 1821 je v obci spolehlivě doložena klasicistní synagoga, která fungovala do roku 1885. Stávala v místech prodejny potravin. Zbořena byla roku 1976. Židovská obec zanikla ve vsi již někdy koncem 19. století, většina Židů se postupně odstěhovala do Staňkova. Poslední židovská rodina je zmíněna v obci roku 1942. Za obcí je dochován rozsáhlý židovský hřbitov.

Výzdobou fasád a bránami s překladem zaujmou čp. 24 a 40. Brány s překladem se dochovaly také u objektů čp. 8, 15, 28, 30, 32, 33, 34. Roubený špýchar se dochoval u čp. 23.

Významné pověsti

Odkud vzniklo jméno Puclice?

Prý od „puclíků“ čili lidí pěkně buclatých, dobře živených. V Puclicích se žilo dobře, jen německou vrchnost, ty s podivným jménem, kterým říkali Šyrntingárové, nemohli ani vystát. Poddaní se zejména posledního pána z tohoto rodu báli. Na tvrzi byl ještě do 19. století pro výstrahu pověstný dřevěný osel s dřevěným ostrým hřbetem.

Významné osobnosti

Hora z Ocelovic

Fotografie

PuclicePucliceKaplička sv. Maří Magdalény a socha sv. Jana Nepomuckého v PuclicíchTvrz Puclice (čp. 1)Zemědělský dvůr v Puclicích (čp. 2)Židovský hřbitov v Puclicích