Polžice

Polžice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Ves na Radbuze v těsném sousedství horšovské obory. Lidová architektura, umělý renesanční vodní kanál, poblíž starý mlýn.

http://srbyuhorsovskehotyna.webnode.cz/

Památky v oblasti

Kaple sv. Petra v Polžicích

Kaple sv. Petra v Polžicích
Šestiboká kaple sv. Petra a Pavla z let 1860 – 61.

Venkovské usedlosti v Polžicích (čp. 4, 6, 8, 17)

Venkovské usedlosti v Polžicích (čp. 4, 6, 8, 17)
Řada domů měla historizující fasády, které však nepřežily nedávné renovace. U čp. 24 stojí brána s překladem, podobně je tomu také u čp. 2 (kde je navíc ve štítě datace 1918).

Historie

Polžice (německy Pollschitz) leží 4 km západně od Horšovského Týna, první zmínka o nich je až roku 1539. Ves patřila vždy k panství Horšovský Týn. Zástavba vsi ulicového typu sousedí s kamennou zdí renesanční horšovské obory. Zachoval se starý mlýn, který leží asi 200 m pod obcí po proudu Radbuzy. V první polovině 20. století zde žilo přes tři sta obyvatel. Většina z nich byla německého původu, a proto byli po druhé světové válce odsunuti. Po nich přišli noví obyvatelé, zejména volynští Češi.

Zajímavostí je umělý vodní kanál, jehož kryté koryto vede přes obec. Kanál napájel rybníky v oboře, kterým se říkalo „jezírka.“ Renesanční kanál dlouhý 4 km přivádí vodu od Srb ze Šmelce (Ferdinandovo údolí). Pod kaplí se dochoval barokní klenutý kamenný most přes Radbuzu se dvěma oblouky.

Významné pověsti

Jak sedláci stavěli zeď kolem horšovské obory a pan kníže potom za trest strašil

Kníže Lobkovic své poddané zase jednou nepotěšil. Usmyslel si, že si u Horšova postaví oboru a nechá ji ohradit dlouhou zdí. Zeď kolem samozřejmě stavěli obyvatelé jeho vesnic. Pan kníže byl puntičkář, nechal pečlivě spočítat, kolik má který sedlák té zdi postavit. Poddaní museli všeho nechat, vozili kámen a stavěli. Proto prý má také dodnes každý kus obory trochu jinou podobu. Pan Lobkovic prý tak spěchal, že nutil i svou ženu, aby nosila zedníkům kamení a cihly.  Proto musí po smrti strašit. Jeho duch dodnes obchází oboru. Ve starých dobách plašil sedlákům koně, občas hupnul na nějakého opilce, praštil ho do hlavy nebo mu nedovolil, aby si zapálil fajfku. Mnozí viděli u obory bílý přízrak, nebo alespoň ucítili podivný závan ledového vzduchu.  Duch prý měl zvláště spadeno na sedláky z Polžic, ale číhal i na sedláky ze Srb a jiných vsí, kteří se vraceli kolem obory v noci domů. Z letohrádku Annaberg, který stával uprostřed obory, zaznívala zase uprostřed noci krásná hudba. Když se ale někdo podíval oknem dovnitř, byl letohrádek zcela prázdný. Letohrádek již dnes neexistuje. Zchátral natolik, že se zřítil.    

Významné události

Stavba obory u Horšova

Obec sousedí se zdí obory pro chov vysoké zvěře, kterou nechal zřídit Vilém Popel z Lobkovic. Oboru měli v oblibě i další majitelé Horšovského Týna, Trauttmansdorffové. Vilém Popel byl posledním Lobkovicem na panství. O obrovský majetek i svobodu (vězněn na zámku Zbiroh) přišel za účast ve druhém stavovském odboji (viz Horšovský Týn). Na uměle vytvořeném pahorku v oboře byl postaven po roce 1744 panstvem oblíbený gloriet Annaburg (dnes už neexistuje), vznikla zde i soustava rybníčků („jezírek“), napájených umělým kanálem z Ferdinandova údolí u Srb (Šmelce). O oboře, jejíž zeď stavěli obyvatelé poddanských vesnic, a o jejím zakladateli se vyprávěla v obci a okolí řada mladších pověstí, podle kterých Lobkovic strašil u obory jako místní Lomikar.

Fotografie

PolžiceKaple sv. Petra v PolžicíchVenkovské usedlosti v Polžicích (čp. 4, 6, 8, 17)