Mířkov

Mířkov - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Vesnice, ve které začíná naučná stezka romantickým Sedmihořím. Kostel sv. Víta.

http://www.mirkov.cz/

Památky v oblasti

Kostel sv. Víta v Mířkově

Kostel sv. Víta v Mířkově
Jednolodní kostel s polygonálním presbyteriem.

Historie

Ves leží 10 km severozápadně od Horšovského Týna v kraji s dávným osídlením. V okolí je několik zajímavých pravěkých archeologických lokalit. Z Mířkova vychází naučná stezka krajem nedávno znovu objeveného romantického Sedmihoří. Stezka je dlouhá téměř 12 km, dá se projít za pět hodin. Vede poměrně náročným terénem (např. na vrch Rozsocha).  

První zmínky o Mířkově souvisejí s osobností Hartmana z Mířkova (zprávy o něm jsou z let 1158 – 1167). Hartman pocházel patrně z rodu Prostibořiců. Ve 13. a 14. století byl Mířkov rozdělen na několik částí, které měly často různé majitele. Jednotlivé části byly sceleny někdy před rokem 1447. Existence místní tvrze je písemně doložena k roku 1415.
Roku 1498 držel Mířkov Přibík ze Stropčic, jehož potomci se psali jako Mířkovští ze Stropčic. Na místní tvrzi sídlili do roku 1603. Roku 1603 koupil Mířkov Vilém z Lobkovic, který ho připojil k panství Horšovský Týn. Po konfiskaci majetku Lobkovicům připadl Mířkov Trautmansdorfům.

Malý, původně gotický kostel je zasvěcen sv. Vítu. Poblíž kostela a dvora stávala ve středověku stará tvrz. Někdejší vrchnostenský hospodářský dvůr na návsi se rovněž zachoval. V jeho čele stál do roku 1986 mohutný objekt s vysokými cihlovými štíty, do kterého byla dle Zdeňka Procházky zabudována část novějšího renesančního panského sídla. Roku 1986 byla zchátralá stavba zbořena.

Významné pověsti

Loupežníci ze Sedmihoří


Sedmihoří bylo v minulosti rájem loupežníků. Využívali i někdejší stará hradiště, třeba to na vrchu Rozsocha. Jedli a spali prý na velkém plochém kameni uprostřed jeskyně, která se skrývala v jednom ze sedmihorských kopců. Číhali pak na cestách, například na té z Mezholez do Mířkova. Jejich oběti připomínaly stále přibývající pamětní kameny. Když se však loupežníci dozvěděli, že se na ně chystá královské vojsko, zmizeli. Nikdo netušil kam. Až se jeden tovaryš z Mezholez dostal do německé Mohuče. Ve starobylém městě ho upoutal kruh z jedenácti lip. Uprostřed rostla dvanáctá. Těch jedenáct bylo pěkně rostlých, ta prostřední však zasychala. Když se tovaryš zeptal, proč zde lípy rostou, dostalo se mu tohoto vysvětlení: „Je tu pohřbeno jedenáct loupežníků, co sem uteklo z Čech. Prý z kraje, kterému se říká Sedmihoří. Až tady byli dopadeni a popraveni. Místní nad jejich hroby vysázeli lípy. Pod tou prostřední je pohřben jejich vůdce.“ Tovaryš se vrátil domů a vyprávěl, co ve světě viděl. Mnozí prý hledali loupežnický poklad ve skalách, ale marně.

Významné osobnosti

Mikuláš Mířkovský ze Stropčic

umírá 1575

Fotografie

MířkovKostel sv. Víta v Mířkově